Video Library

Return to Full Page
Ben Tre hosts Vietnam Country Program Review 2012
International Fund for Agricultural Development (IFAD) in Vietnam, Country Program Review Conference 2012 held in cooperation with the Ministry of Planning and Investment. Hosted for the first time in Ben Tre province, Vietnam, November 1 – 2, 2012. Attending the meeting, were representatives of the Ministry, the central level agencies; IFAD Project Steering Committees; IFAD Project Management Units in 11 provinces; representatives of the co-sponsors, partner groups of IFAD in Vietnam including GIZ, SNV, Luxembourg Development Cooperation Agency; private sector representatives from some IFAD Project provinces. For English subtitles, click red "captions" button at bottom right of player.
Ben Tre coconut value chain project analysis
Trong năm 2011, Dự án DBRP Bến Tre tập trung hỗ trợ chuỗi giá trị ngành dừa và nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho các nhà quản lý hiệp hội dừa tỉnh Bến Tre. Dự án đã tuyển chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá chuỗi giá trị ngành dừa và các sản phẩm phi nông nghiệp. Mục tiêu nhằm phân tích vào các phân khúc và lựa chọn các phân khúc hợp lý để huy động các nhóm hợp tác và người nghèo nông thôn tham gia và thụ hưởng từ chuỗi giá trị ngành dừa. Các huyện và xã tập trung các đầu tư vào các hoạt động đã được xác định, chủ yếu tạo việc làm cho người nghèo nông thôn. Theo phân tích của dự án, chuỗi giá trị cây dừa gồm các khâu: đầu vào, trồng, thu gom, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ. Các khâu này được dự án khảo sát thực tế, chọn lọc, phân tích, đánh giá nhằm tìm ra những giá trị, thông tin cần thiết để có định hướng tác động nhằm nâng cao giá trị cây dừa theo từng khâu cụ thể, đặc biệt có sự tham gia của người nghèo như giải quyết việc làm tạo thu nhập.
Ben Tre poverty reduction goals implemented
MCB thuc hien muc tieu giam ngheo ben vung
IFRPRI - IFAD 29 March 2012 Meeting on RIMS+ impact evaluation
This is the full length video of the meeting held on 29 March 2012 between partners in Ha Noi (including DEPOCEN, IFAD and IFRPRI) and in Rome to discuss the recent work they did together on using a RIMS+ approach to impact evalution. For the ppt slides only, please see the IFADAsia Resource Library.
Ha Giang project completion assessment wrap-up
29 March 2012: IFAD Vietnam, Ha Giang DPPR project completion meeting. A wrap-up meeting to evaluate the effectiveness of the Ha Giang DPPR project after six years of implementation -- phase 2005-2011. Hội nghị tổng kết đánh giá dự án DPPR Hà Giang
Pages: 1  2  3