Video Library

Return to Full Page

Hiệu quả sử dụng máy nông nghiệp do dự án DPPR Hà Giang hỗ trợ

Ngày 06/10/2012 BQL dự an DPPR Hà giang đã tổ chức cuộc thi "Phương án hay nhận ngay máy về" với sự tham gia của 17 đội thi nông dân, 13 đội đạt giải với gải thưởng là một máy nông nghiệp. Các đội đạt giải đã đưa máy về phục vụ ngay trong sản xuất vụ mùa 2012 và thu được kết quả rất khả quan.
Average (0 Votes)
Comments