News News

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Benefits and obligations of CoE members in the Regional Training Network
As part of the IFAD-funded project ‘ Regional Training Facility for Scaling up of Pro-poor Value Chain Programmes’ , a regional training network (RTN) is being created to strengthen the potential...
Read More About Benefits and obligations of CoE members in the Regional Training Network »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu
Trước hình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày một gay gắt, nhằm thích nghi với tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới, những năm gần đây huyện Cầu Ngang đã khuyến khích nông dân chuyển đổi hàng...
Read More About Hiệu quả chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
First Ever Learning Route in Vietnam
Best Innovation for Replication and Scale-up   Chut and other team members from Dak Nong. 27 July 2013, Ha Tinh, Vietnam : The final day of the Learning Route on...
Read More About First Ever Learning Route in Vietnam »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
BẾN TRE: DUY TRÌ BỀN VỮNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG
      Mười năm về trước, xã Phước Long (Giồng Trôm) chỉ có vài hộ đan giỏ bằng cọng lá dừa (GBCD); nay, toàn xã có hàng trăm...
Read More About BẾN TRE: DUY TRÌ BỀN VỮNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=10850&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Thoát nghèo nhờ Dự án IMPP
(baodautu.vn) Thông qua việc hỗ trợ cho người nghèo có thể tiếp cận và tham gia các loại thị trường, Dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) đã góp phần cải thiện thu...
Read More About Thoát nghèo nhờ Dự án IMPP »
Pages: 1  2  3  4  5  6 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS