News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Dự án giảm nghèo 3EM Đăk Nông về với người dân xã Đăk WER
Dự án giảm nghèo 3EM Đăk Nông về với người dân xã Đăk WER   Tổ tín dụng tiết kiệm (TDTK) thôn 13, xã Đắk Wer được thành lập trên cơ chế hưởng lợi từ nguồn vốn vay của Dự án 3EM. Nói...
Read More About Dự án giảm nghèo 3EM Đăk Nông về với người dân xã Đăk WER »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI: TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
  Trong thời gian vừa qua,  các huyện thuộc Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tiến hành tổ chức tập huấn phương pháp lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã có sự...
Read More About DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI: TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Public-Private-Partnership for sustainable rural development: the experience of the Organic Asparagus Producers Group in Attapeu, Laos
Public-Private-Partnership for sustainable rural development: the experience of the Organic Asparagus Producers Group in Attapeu, Laos In 2010, in the small village of Darkhied, Laos, a...
Read More About Public-Private-Partnership for sustainable rural development: the experience of the Organic Asparagus Producers Group in Attapeu, Laos »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
The Bolovens Plateau Coffee Producers Association in Lao PDR
The Bolovens Plateau Coffee Producers Association in Lao PDR This report presents the innovative and successful experience of the Bolovens Plateau Coffee Producers’ Groups Association...
Read More About The Bolovens Plateau Coffee Producers Association in Lao PDR »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=8&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Tam Nông Gia Lai: Tập huấn Tin học
Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức lớp tập huấn Tin học cho Cán bộ...
Read More About Tam Nông Gia Lai: Tập huấn Tin học »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES