News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
ĐÀO TẠO NGHỀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo là một trong những hoạt động trọng tâm của Dự án IMPP-TV. Tính đến tháng 12/2011, Dự án đã tổ chức 231 lớp nghề đào tạo cho hơn 11.000 học viên...
Read More About ĐÀO TẠO NGHỀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
chuỗi giá trị lạc ở Quảng Bình
Quảng Bình là một trong các tỉnh miền Trung có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc sản xuất lạc, diện tích lạc năm 2011 của tỉnh là 5.132ha. Sản lượng đạt trên 9542 tấn. Là một trong những...
Read More About chuỗi giá trị lạc ở Quảng Bình »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Ha Giang DPPR and 3PAD Bac Can - Transfer and strengthen staff
The Decentralized Programme for Rural Poverty Reduction of Ha Giang province (Ha Giang DPPR) was implemented in 352 villages of 45 communes under 5 poorest districts of Ha Giang from 2005 and...
Read More About Ha Giang DPPR and 3PAD Bac Can - Transfer and strengthen staff »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Thoát nghèo nhờ Dự án IMPP
(baodautu.vn) Thông qua việc hỗ trợ cho người nghèo có thể tiếp cận và tham gia các loại thị trường, Dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) đã góp phần cải thiện thu...
Read More About Thoát nghèo nhờ Dự án IMPP »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Danh sách KMO các tỉnh IFAD VIệt Nam
Danh sách cán bộ KMO các tỉnh dự án IFAD Việt Nam   STT Họ và tên Số điện thoại Mail ...
Read More About Danh sách KMO các tỉnh IFAD VIệt Nam »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES