News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Asia & Pacific Division Staff Retreat, Viet Nam 11-13 March
The IFAD Asia and the Pacific Division will hold its annual staff retreat in Viet Nam. This will include meetings in  Ha Noi at the Melia Hotel and travel to Ha Tinh Province to meet with...
Read More About Asia & Pacific Division Staff Retreat, Viet Nam 11-13 March »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Government of Viet Nam Presents Award to Atsuko Toda
Today at IFAD the former CPM for Viet Nam was honoured for her service and friendship with the Government of Viet Nam during the eight years that she was responsible for the IFAD country programme...
Read More About Government of Viet Nam Presents Award to Atsuko Toda »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Giám đốc chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang
Trong 2 ngày 15 đến ngày 16 tháng 01 năm 2013,  Đoàn công tác của Giám đốc Chương trình Quốc gia IFAD Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.  Cùng đi có công Nguyễn Thanh...
Read More About Giám đốc chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Ninh Thuận: Dự án hỗ trợ Tam nông thuê tuyển đơn vị kiểm toán tài chính
THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH KHOA HỌC Hoạt động: Kiểm toán tài chính giai đoạn 25/02/2011 - 31/12/2012 Dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận do Quỹ...
Read More About Ninh Thuận: Dự án hỗ trợ Tam nông thuê tuyển đơn vị kiểm toán tài chính »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=3&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Rivers of Knowledge in the Greater Mekong Region
  Rivers of Knowledge in the Greater Mekong Region By the APMAS, AIT-E and PROCASUR Team   Self-reliance and self-sufficiency are the ground philosophies of rural...
Read More About Rivers of Knowledge in the Greater Mekong Region »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES