News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TẬP HUẤN 2 SỔ TAY
Từ ngày 25-28 tháng 10 năm 2011, tại Hội trường Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Đăk Đoa, 1 trong 5 huyện thuộc Vùng dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự...
Read More About TẬP HUẤN 2 SỔ TAY »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Thúc đẩy chuỗi giá trị phát triển
  Thúc đẩy chuỗi giá trị phát triển: Đâu là điểm nhấn?                                ...
Read More About Thúc đẩy chuỗi giá trị phát triển »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TAM NONG SUPPORT OF PROJECT GIA LAI PROVINCE
  DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI Từ ngày 23-24 tháng 6 năm 2011, tại hội trường của Khách sạn Tre Xanh Plaza – Pleiku - Gia Lai, Ban điều phối dự án...
Read More About TAM NONG SUPPORT OF PROJECT GIA LAI PROVINCE »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Những thăng trầm của một cơ sở se chỉ tơ sơ dừa
  NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA MỘT CƠ SỞ SE CHỈ TƠ SƠ DỪA Kim Gương - DPST Tiểu Cần   “Tính đến nay đã  gần 10 năm hoạt động với nghề se chỉ. Cơ sở tôi đã trải qua biết...
Read More About Những thăng trầm của một cơ sở se chỉ tơ sơ dừa »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=22&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Cánh đồng mẫu lớn
HỘI THẢO TỔNG KẾT  CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Nguyễn Văn Tỏ - Cán bộ Hợp phần 1   Theo thư mời của Ban tổ chức Hội thảo tổng kết Cánh đồng mẫu lớn xã Phong Phú vào...
Read More About Cánh đồng mẫu lớn »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES