News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Dự án DPPR Hà Giang tổ chức hội thảo đánh giá các bài học kinh nghiệm
Dự án Phân cấp giảm nghèo nông thôn (DPPR) tỉnh Hà Giang thực hiện từ năm 2005 đến 2011. Dự án triển khai tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất của 45 xã  thuộc 5 huyện Đồng Văn,...
Read More About Dự án DPPR Hà Giang tổ chức hội thảo đánh giá các bài học kinh nghiệm »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DỰ ÁN TAM NÔNG TỈNH GIA LAI
Từ ngày 25-28 tháng 10 năm 2011, tại Hội trường Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Đăk Đoa, 1 trong 5 huyện thuộc Vùng dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án...
Read More About DỰ ÁN TAM NÔNG TỈNH GIA LAI »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Workshop on Writing to share knowledge effectively: a platform of sharing good experiences
Hội thảo Kỹ năng viết giúp chia sẻ tri thức hiệu quả là nơi để đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay giúp đại biểu hình thành các nguyên tắc viết hiệu quả cho mình. Hội thảo do Quỹ Phát triển...
Read More About Workshop on Writing to share knowledge effectively: a platform of sharing good experiences »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DPPR Hà Giang: Mô hình hoạt động tín dụng tiết kiệm hiệu quả
Nhóm TDTK thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, được thành lập từ tháng 12/2007 với 20 thành viên tham gia, toàn bộ các thành viên đều là phụ nữ người dân tộc Mông, với số tiền được dự...
Read More About DPPR Hà Giang: Mô hình hoạt động tín dụng tiết kiệm hiệu quả »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=21&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DPPR Hà Giang tổ chức điều tra RIMs lần cuối
Dự án Phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang (DPPR) được triển khai thực hiện từ năm 2005. Đến tháng 9/2011 sẽ kết thúc toàn bộ các hoạt động trên hiện trường, tháng 3/2012 sẽ đóng toàn bộ dự án. ...
Read More About DPPR Hà Giang tổ chức điều tra RIMs lần cuối »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES