News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
IFAD Vietnam on the right track – Independent Office of Evaluation
  Photo: Le Tein Hanoi, 17 November 2011. About 100 people gathered for IFAD Vietnam’s National Roundtable workshop on Thursday. During the course of the day, the investigative...
Read More About IFAD Vietnam on the right track – Independent Office of Evaluation »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DPPR Hà Giang: Video hội thảo đánh giá bài học kinh nghiệm - Video Workshop on assessment of Ha Giang DPPR's lessons learnt
Ngày 8/11/2011, Dự án DPPR Hà  Giang đã tổ chức hội thảo đánh giá các bài học kinh nghiệm. Xin mời quý vị và các bạn xem video:
Read More About DPPR Hà Giang: Video hội thảo đánh giá bài học kinh nghiệm - Video Workshop on assessment of Ha Giang DPPR's lessons learnt »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Dự án TNSP Tuyên Quang: Tập huấn Đào tạo tin học
  Dự án TNSP Tuyên Quang: Tập huấn Đào tạo tin học Từ ngày 31/10- 13/11/2011, Dự án TNSP phối hợp với Trung tâm tin học phân xã Tuyên Quang tổ chức thành công 2 khóa tập huấn Nâng...
Read More About Dự án TNSP Tuyên Quang: Tập huấn Đào tạo tin học »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Dự án TNSP Tuyên Quang - Thử Nghiệm Thành Công Mô Hình Giống Ngô Lai SSC 557, SSC 586
      Dự án TNSP Tuyên Quang Thử nghiệm thành công mô hình giống ngô lai SSC 557, SSC 586 Để giúp bà con nông dân tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới về...
Read More About Dự án TNSP Tuyên Quang - Thử Nghiệm Thành Công Mô Hình Giống Ngô Lai SSC 557, SSC 586 »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=20&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
HỌP CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ
  HỌP CÁC NHÓM CHUYÊN ĐỀ MOP-SEDP, APWG, TWG-BER Từ ngày 1-2 tháng 11 năm 2011, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân...
Read More About HỌP CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES