News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI
  DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG TỈNH GIA LAI, HƯỚNG TỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC NÔNG THÔN, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH GIA LAI   Dự án hỗ trợ nông...
Read More About DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Video: phóng sự về dự án DPPR Hà Giang phần 2
Vừa qua DPPR và đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp thực hiện 1 phóng sự về dự án. Xin mời quý vị và các bạn xem phần 2 của phóng sự:
Read More About Video: phóng sự về dự án DPPR Hà Giang phần 2 »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
46 HỌC VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ TRI THỨC
  TNSP Tuyên Quang: 46 HỌC VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ TRI THỨC Từ ngày 21-24/11/2011, tại Ban điều phối dự án tỉnh (PCU), Dự án Hỗ trợ nông nghiêp, nông dân và nông...
Read More About 46 HỌC VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ TRI THỨC »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Video: phóng sự về dự án DPPR Hà Giang phần 1
  Vừa qua, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với DPPR Hà Giang thực hiện một phóng sự về dự án. Xim mời quý vị và các bạn xem video phần 1: 
Read More About Video: phóng sự về dự án DPPR Hà Giang phần 1 »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=19&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
IFAD Việt Nam đi đúng hướng - Văn phòng Đánh giá độc lập nhận xét
Photo: Le Tein Hà Nội, ngày 17 Tháng 11, 2011.  Khoảng 100 người đã tham dự Hội nghị bàn tròn quốc gia của IFAD Việt Nam. Trong ngày, kết quả điều tra của Văn phòng đánh giá độc lập...
Read More About IFAD Việt Nam đi đúng hướng - Văn phòng Đánh giá độc lập nhận xét »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES