News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Quỹ APIF đến với người nghèo Bắc Kạn
  07:52 | 12/03/2012 Sau 1 năm đi vào hoạt động, Quỹ Xúc tiến đầu tư nông, lâm nghiệp và du lịch Bắc Kạn (APIF) đã lựa chọn được 4 dự án để tài trợ với tổng mức hỗ trợ trên 8 tỷ đồng....
Read More About Quỹ APIF đến với người nghèo Bắc Kạn »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Atsuko Toda and IFAD Vietnam country team awarded for their dedication
Atsuko Toda receives her Certificate of Merit from People’s Committee of Ha Giang. Atsuko Toda, Country Programme Manager of IFAD in Vietnam has just received a Certificate of Merit from...
Read More About Atsuko Toda and IFAD Vietnam country team awarded for their dedication »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Hội nghị Tổng kết - đánh giá Dự án Phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang
Ngày 29.2, tại Khách sạn Hương Trà km 17 huyện Vị Xuyên, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết – đánh giá Dự án Phân cấp giảm nghèo nông thôn (DPPR) tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005 – 2011. ...
Read More About Hội nghị Tổng kết - đánh giá Dự án Phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
VIETNAM’S NORTHERN UPLAND: Six Years of Remarkable Achievement in Ha Giang
VIETNAM’S NORTHERN UPLAND: Six Years of Remarkable Achievement in Ha Giang The market in Niem Son Commune, Meo Vac district, Ha Giang province couldn’t look more vibrant and...
Read More About VIETNAM’S NORTHERN UPLAND: Six Years of Remarkable Achievement in Ha Giang »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=15&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
The Flipcam Project - tell your own video stories
Do you have a creative idea on how video can be used to capture experiences in the field? Do you want to see your project documented from a grassroots perspective? Send us your proposals. ...
Read More About The Flipcam Project - tell your own video stories »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES