News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Triển khai kế hoạch thực hiện dự án 3EM
Triển khai kế hoạch thực hiện dự án 3EM Cập nhật ngày: 10/05/2012 15:53:20 Ngày 10/5, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng...
Read More About Triển khai kế hoạch thực hiện dự án 3EM »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TNSP-Ninh Thuận triển khai công tác tập huấn Truyền thông và Quản lý tri thức
Sáng ngày 08/5/2012 Ban Điều phối dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng 02 nhà báo Lê Tuyết, Uông Ngọc Thành đến từ Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức tập...
Read More About TNSP-Ninh Thuận triển khai công tác tập huấn Truyền thông và Quản lý tri thức »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Gia Lai: Kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị bò thịt
Ngày 7/5/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai, tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch...
Read More About Gia Lai: Kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị bò thịt »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI
DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI: CẢI THIỆN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN NGHÈO Nhằm nắm bắt việc triển khai thực hiện các hoạt động dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn...
Read More About DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=12&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP)
Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) A COSOP is a framework for making strategic choices about IFAD operations in a country, identifying opportunities for IFAD...
Read More About Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES