News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TẬP HUẤN KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Ngày 03 tháng 12 năm 2012, tại Khách sạn Tre Xanh thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Ban điều phối dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kế toán, quyết toán...
Read More About TẬP HUẤN KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
DỰ ÁN TNSP GIA LAI:CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ MUA SẮM ĐẤU THẦU
Vừa qua Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Quản lý dự án và Mua sắm đấu thầu cho Cán bộ dự án. Thực hiện Kế hoạch...
Read More About DỰ ÁN TNSP GIA LAI:CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ MUA SẮM ĐẤU THẦU »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TNSP GIA LAI VÀ TNSP NINH THUẬN: CUỘC HỌP CHIA SẺ
Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Ban điều phối dự án TNSP tỉnh Gia Lai và Ban điều phối dự án TNSP tỉnh Ninh Thuận có cuộc họp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án trong thời gian qua. ...
Read More About TNSP GIA LAI VÀ TNSP NINH THUẬN: CUỘC HỌP CHIA SẺ »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỢP TÁC VIỆT NAM - IFAD
Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 11 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Việt - Úc tỉnh Bến Tre, Ban quản lý dự án Grant 997 phối hợp cùng Ban quản lý dự án DBRP tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo đánh giá...
Read More About HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỢP TÁC VIỆT NAM - IFAD »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/tnsp-gialai/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
Hiệu quả thực thi các hoạt động của Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Dự án TNSP Gia Lai) hiện nay được đánh giá ở mức “ Tương đối đạt yêu cầu - cụ thể là 4...
Read More About ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN »
Pages: 1  2 

Video Gallery

This site does not yet have any Videos.

Image Gallery

Blogs Blogs

This site does not yet have any Blogs post

Events Events

This site does not yet have any Events

Discussions Discussions

This site does not yet have any Discussions

Resources Resources

This site does not yet have any Documents