News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн Нэмэлт санхүүжилтын үйл ажиллагаа эхэллээ.
Нэмэлт санхүүжилтийн хүрээнд төсөл Архангай, Дорнод, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, Өвөрхангай  аймгуудын дараах сумдад 2021 он хүртэл  хэрэгжинэ. Үүнд: Аймаг ...
Read More About Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн Нэмэлт санхүүжилтын үйл ажиллагаа эхэллээ. »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн сайн туршлагыг улс орон даяр хэрэгжүүлэх Засгийн газрын хөтөлбөр батлагдлаа
  Монгол улсын засгийн газраас бичил бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүгийн үйлчилгээгээр дэмжин иргэдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулах улмаар жижиг дунд...
Read More About Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн сайн туршлагыг улс орон даяр хэрэгжүүлэх Засгийн газрын хөтөлбөр батлагдлаа »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Төслийн зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байна.
Төслийн үндсэн баримт бичигт 2,1 сая ам долларыг Зах зээлийн хөгжил бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төслийн таван аймаг болон бусад аймаг сумдад ажиллаж байгаа ЖДҮ, хоршоодод ганцаарчилсан, төслийн...
Read More About Төслийн зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байна. »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
APR M&E E-training and toolkit
Good news! IFAD's Asia and Pacific Division and the Asian Institute of Technology (AIT) have finalised an e-training for Monitoring and Evaluation in rural development projects.  The...
Read More About APR M&E E-training and toolkit »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
ЗЗБУХТөсөл үр дүнгийн судалгаа хийлээ.
Төслөөс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүнд өрхийн түвшинд гарч буй ахиц өөрчлөлтийг харуулах, цаашид авах арга хэмжээ, анхаарах асуудлыг тодруулах үр дүнгийн судалгааг төсөл хэрэгжиж буй таван...
Read More About ЗЗБУХТөсөл үр дүнгийн судалгаа хийлээ. »
Pages: 1  2  3  4 

Image Gallery

Discussions Discussions

This site does not yet have any Discussions