News News

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/mongolia/home/-/news/18507/normal?p_r_p_564233524_categoryId=0&_1_WAR_ifad_newsportlet_redirect=https%3A%2F%2Fasia.ifad.org%2Fweb%2Fmongolia%2Fhome%3Fp_p_auth%3DsR9wzDGM%26p_p_id%3D1_WAR_ifad_newsportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
«Back

Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн Нэмэлт санхүүжилтын үйл ажиллагаа эхэллээ.

Display Date: 11/28/18

Нэмэлт санхүүжилтийн хүрээнд төсөл Архангай, Дорнод, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, Өвөрхангай  аймгуудын дараах сумдад 2021 он хүртэл  хэрэгжинэ. Үүнд:

Аймаг

Сум

Архангай

Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Хайрхан

Дорнод

Халхгол, Хөлөнбуйр, Сэргэлэн

Дундговь

Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт

Өвөрхангай

Тарагт, Төгрөг, Хархорин

Хэнтий

Батширээт, Өмнөдэлгэр, Норовлин

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан, Баяндэлгэр, Түвшинширээ


ЗЗБУХТөслийн амжилттай хэрэгжиж байгаа үйл ажиллагаануудыг үргэлжлүүлэн дээрх аймаг, сумдад хэрэгжүүлэхээс гадна нэмүү өртөгийн сүлжээг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлуудын  үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах үүднээс нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих шинэлэг үйл ажиллагаануудыг нэмэлт санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Бизнесийн орчинг сайжруулах, нич бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд сүү, цагаан идээ, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний чиглэлээр зах зээлд өрсөлдөх чадвартай тодорхой нэрийн бүтээгдэхүүн, брэндийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана.

Previous
Comments

Image Gallery

Discussions Discussions

This site does not yet have any Discussions